Privacybeleid Uni Swiss

https://www.uniswiss.nl

Over ons privacybeleid

Uni Swiss geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Uni Swiss. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/03/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


1. Webwinkelsoftware

Jouw Gegevens en Shopify

Onze webshop draait op het Shopify-platform. Door onze diensten te gebruiken, ga je akkoord dat we jouw persoonsgegevens delen met Shopify voor de volgende doeleinden:

 • Technische Ondersteuning: Shopify heeft toegang tot jouw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden. Jouw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Beveiliging van Jouw Gegevens

Shopify zet zich in voor het beschermen van jouw gegevens door middel van:

 • SSL-Encryptie: Jouw gegevens worden veilig overgedragen met SSL-encryptie.
 • Sterk Wachtwoordbeleid: Om jouw gegevens te beschermen, hanteert Shopify een sterk wachtwoordbeleid.

Cookies en Technische Informatie

 • Gebruik van Cookies: Shopify gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over hoe jij de software gebruikt. Persoonsgegevens worden hierbij niet verzameld of opgeslagen.
 • Delen van Gegevens: Shopify kan technische gegevens delen binnen het concern om hun diensten te verbeteren, met respect voor jouw privacy.

Internationale Gegevensverwerking

 • Overdracht van Gegevens: Onder het EU/US Privacy Shield kunnen jouw gegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten. Wij zorgen ervoor dat dergelijke overdrachten voldoen aan de vereisten om jouw privacy te beschermen.

Bewaartermijnen

 • Wettelijke Termijnen: Shopify respecteert de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

2. E-mail en mailinglijsten

Jouw E-mails en Hoe We Ze Beheren

Voor het versturen van nieuwsbrieven, kortingsacties of aanbiedingen, zetten we Omnisend in, een externe dienstverlener. Bevestigingsmails van onze site of via onze formulieren lopen via Shopify's servers.

Jouw Privacy bij Omnisend en Shopify

Jouw naam en e-mailadres zijn veilig bij Omnisend en Shopify; ze gebruiken deze informatie niet voor eigen doeleinden. Elk e-mail dat automatisch vanaf onze site komt, biedt jou de optie om je uit te schrijven via een 'unsubscribe' link. Als je hierop klikt, ontvang je geen mails meer van ons, wat impact kan hebben op hoe je onze website ervaart. Wees gerust, zowel Shopify als Omnisend beschermen jouw persoonlijke gegevens zorgvuldig. Ze gebruiken cookies en technologieën om te zien of e-mails geopend worden. Ze kunnen jouw gegevens gebruiken om hun diensten te verbeteren, inclusief het delen van informatie met derden voor dit doeleinde.

Ons Zakelijk E-mailverkeer

Voor gewone zakelijke e-mails gebruiken we Office365. Deze dienst neemt strenge maatregelen om misbruik, verlies en corruptie van zowel jouw als onze data te voorkomen. Office365 kan niet bij onze e-mails; jouw communicatie met ons blijft vertrouwelijk.


3. Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert jouw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.


4. Payment processors

Hoe Jouw Betalingen Worden Verwerkt

Voor de financiële transacties binnen onze webshop vertrouwen we op Pay.nl, onze gekozen betaaldienstverlener. Wanneer je een aankoop doet, deel je jouw naam, adres, woonplaats en betaalgegevens, zoals je bankrekeningnummer of creditcardnummer, met Pay.nl.

Jouw Privacy en Veiligheid Voorop

Pay.nl neemt jouw privacy serieus en heeft krachtige technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen. Dit omvat:

 • Strikte Beveiligingsprotocollen: Om jouw persoonlijke en betaalgegevens veilig te houden.
 • Verbetering van Diensten: Jouw gegevens kunnen gebruikt worden om de dienstverlening van Pay.nl te verbeteren, waarbij jouw informatie altijd geanonimiseerd wordt voordat het met derden wordt gedeeld.
 • Samenwerking met Betaaldiensten: Voor specifieke betaalopties, zoals uitgestelde betalingen, deelt Pay.nl noodzakelijke gegevens met andere financiële dienstverleners, altijd met respect voor jouw privacy.

Waar Jouw Gegevens Naartoe Gaan

 • Gegevensoverdracht: In sommige gevallen kan Pay.nl jouw gegevens delen met achterafbetaaldienstverleners om jouw betalingsopties te faciliteren. Dit gebeurt met dezelfde zorg voor veiligheid en privacy.

Hoe Lang We Jouw Gegevens Bewaren

Pay.nl zorgt ervoor dat jouw gegevens niet langer bewaard worden dan wettelijk toegestaan, waarbij de nadruk ligt op het beschermen van jouw privacy.

Aanvullende Bescherming en Transparantie

 • Transparantie in Verwerking: We willen dat je weet hoe jouw betaalgegevens worden verwerkt en beschermd. Bij vragen kun je altijd contact opnemen.
 • Toezicht en Regulatie: Pay.nl werkt onder strikte regelgeving en toezicht, wat betekent dat jouw gegevens altijd behandeld worden in overeenstemming met de huidige privacywetgeving.

5. Verzending en logistiek

Hoe Jouw Bestelling Wordt Afgeleverd

Wanneer je een bestelling plaatst, zorgen wij ervoor dat jouw pakket veilig bij jou wordt afgeleverd. Hiervoor vertrouwen we op de expertise van PostNL, een betrouwbare partner in verzending en logistiek.

Wat We Delen Met PostNL

Om jouw bestelling correct te kunnen bezorgen, delen wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de bezorgovereenkomst tussen ons en jou als klant.

Onderaannemers en Jouw Gegevens

In sommige gevallen kan PostNL onderaannemers inschakelen om de bezorging efficiënter te laten verlopen. In deze gevallen deelt PostNL jouw gegevens ook met deze onderaannemers, altijd met als doel het correct uitvoeren van de bezorgdiensten.

Privacy en Veiligheid Gewaarborgd

 • Beperkt Gebruik: PostNL gebruikt jouw gegevens alleen voor het bezorgen van jouw bestelling en de bijbehorende diensten.
 • Gegevensbescherming: PostNL neemt passende maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of misbruik.

Jouw Rechten en Informatie

 • Inzicht in Verwerking: We willen dat je volledig op de hoogte bent van hoe jouw gegevens worden gebruikt voor verzending en logistiek. Bij vragen of zorgen, neem gerust contact met ons op.

6. Algemeen doel van de verwerking

Onze Toewijding aan Jouw Privacy

Wij hechten grote waarde aan jouw privacy en gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dit betekent dat we jouw gegevens alleen verwerken voor doeleinden die direct verband houden met de opdracht die je ons hebt gegeven.

Geen Gebruik voor Ongevraagde Marketing

We willen benadrukken dat we jouw gegevens niet gebruiken voor ongevraagde marketingdoeleinden. Als we jouw gegevens op een later moment willen gebruiken om contact met je op te nemen voor andere doeleinden dan waarvoor je ze hebt verstrekt, vragen we hiervoor altijd jouw expliciete toestemming.

Trackingpixels voor Analyse en Verbetering

 • Gebruik van Trackingpixels: We maken gebruik van services zoals de Google en Facebook pixel om het gedrag van gebruikers op onze website te volgen en te analyseren. Deze pixels helpen ons om inzicht te krijgen in hoe onze website wordt gebruikt en stellen ons in staat om de gebruikerservaring te verbeteren.
 • Anonieme Gegevens: De informatie die wordt verzameld door trackingpixels is vaak geaggregeerd en geanonimiseerd, en wordt niet gebruikt om individuele gebruikers te identificeren.

Bescherming en Vertrouwelijkheid

 • Gegevensdeling: Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden voor ongeautoriseerde marketingdoeleinden. Eventuele gegevens die worden verzameld door trackingpixels worden alleen gebruikt voor interne analyse en verbetering van onze diensten.
 • Geheimhouding: Derden waarmee we gegevens delen, zijn gebonden aan geheimhouding en moeten zich houden aan de overeenkomsten die we met hen hebben gesloten, inclusief de bescherming van jouw privacy.

Transparantie en Toestemming

We streven naar volledige transparantie over hoe we jouw gegevens gebruiken, inclusief het gebruik van trackingpixels voor analyse en verbetering. Als we jouw gegevens op een manier willen gebruiken die niet direct verband houdt met de opdracht die je ons hebt gegeven, vragen we altijd eerst jouw expliciete toestemming.

Jouw Rechten en Keuzes

 • Inzage en Correctie: Je hebt het recht om inzage te krijgen in jouw gegevens en om eventuele onjuistheden te corrigeren.
 • Toestemmingsbeheer: Je hebt controle over hoe we jouw gegevens gebruiken en kunt op elk moment jouw toestemming intrekken, inclusief voor het gebruik van trackingpixels.

7. Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


8. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Uni Swiss op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


9. Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.


10. Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine-leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


11. Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


12. Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


13. Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


14. Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


15. Recht van bezwaar en overige rechten

Bescherming van Jouw Privacyrechten

Bij Uni Swiss streven we ernaar om jouw privacyrechten te waarborgen en transparant te zijn over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken. Daarom heb je in bepaalde situaties het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons of namens ons.

Jouw Recht van Bezwaar

 • Bezwaarprocedure: Als je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking stopzetten in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar.
 • Gegrond Bezwaar: Indien jouw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften en/of kopieën van de verwerkte gegevens aan jou ter beschikking stellen en de verwerking permanent staken.

Bescherming tegen Geautomatiseerde Besluitvorming

 • Geen Geautomatiseerde Besluitvorming: We verwerken jouw gegevens niet op een manier die resulteert in geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling die jouw rechten in gevaar brengt.
 • Contact met Privacyzaken: Mocht je van mening zijn dat er toch sprake is van dergelijke verwerking, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Jouw Rechten Centraal

 • Belang van Communicatie: We moedigen open communicatie aan en staan altijd klaar om jouw vragen en zorgen met betrekking tot gegevensverwerking te bespreken.
 • Transparantie en Rechten: We streven naar volledige transparantie en willen dat je volledig op de hoogte bent van je rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

16. Cookies

Google Analytics

 • Doel van Google Analytics: Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc., om inzicht te krijgen in het gedrag van onze bezoekers en de gebruikerservaring te verbeteren.
 • Gegevensverzameling: Google Analytics gebruikt cookies om informatie te verzamelen over jouw gebruik van onze website, zoals de bezochte pagina's, de tijd die je op de site doorbrengt, en de links waarop je klikt.
 • Gegevensopslag: De verzamelde informatie, inclusief je IP-adres, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
 • Gebruik van Gegevens: Google kan deze informatie aan derden verstrekken als dit wettelijk vereist is of als derden namens Google de informatie verwerken.
 • Advertentiepersonalisatie: Google gebruikt deze gegevens ook voor gepersonaliseerde advertenties via haar advertentienetwerk.

Cookies van Derde Partijen

 • Doel van Derde Partij Cookies: Onze webshop maakt gebruik van cookies van derde partijen, zoals sociale mediaplatforms, om onze dienstverlening te verbeteren en gepersonaliseerde advertenties aan te bieden.
 • Gegevensverzameling: Deze cookies kunnen informatie verzamelen zoals je IP-adres, bezochte pagina's en tijd op de site, om advertenties beter af te stemmen op jouw interesses.
 • Privacybeleid van Derde Partijen: We hebben geen controle over de verzameling of het gebruik van jouw gegevens door deze derde partijen. Raadpleeg hun privacybeleid voor meer informatie over hun praktijken.
 • Beheer van Cookies: Je kunt je toestemming voor het gebruik van deze cookies beheren via de cookie-instellingen op onze website of via de instellingen van je webbrowser.
 • Impact van Cookiebeperking: Het beperken van cookies van derde partijen kan invloed hebben op de functionaliteit en de persoonlijke ervaring op onze website.

De volgende cookies zijn op onze website van toepassing en kunnen (met uitzondering van niet-geclassificeerde cookies) worden geweigerd:

- Strikt noodzakelijke cookies
- Functionele cookies
- Prestatiecookies
- Targetting-cookies
- Niet-geclassificeerde cookies

We streven ernaar om transparant te zijn over ons cookiegebruik en jou de controle te geven over jouw privacyvoorkeuren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe je jouw voorkeuren kunt beheren, verwijzen wij je naar ons volledige Cookiebeleid.


17. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.


18. Contactgegevens

Uni Swiss
Minervum 7158 A
4817 ZN  BREDA - Nederland

info@uniswiss.nl

Contactpersoon voor privacyzaken: P. Muijselaar

Uni Swiss wateroplosbare voedingssupplementen

Je lichaam bestaat voor ongeveer 70% uit water.

Olie en vetachtige stoffen lossen niet op in water. De vetachtige stof blijft op het water drijven en mengt niet. Dit geldt ook voor vitamines en voedingssupplementen. Omdat je lichaam voor het grootste gedeelte uit water bestaat, is het logisch dat je lichaam moeite heeft met de opname van actieve ingrediënten uit vette of vetachtige stoffen uit voedsel en voedingssupplementen. De prijswinnende MyCell Enhanced Technology® lost dit probleem op en zorgt voor een lichaamsopname tot wel 99%.

Meer lezen